Personale

Når du kommer i klinikken vil du blive mødt af mit klinikpersonale.
Nogle gange er de dog optaget af andre gøremål og er derfor ikke i receptionen.
Jeg har opsat en ankomstterminal, som jeg vil bede dig benytte, så jeg kan se, at du er mødt, og klar til konsultationen/undersøgelsen.
Klinikpersonalet varetager selvstændige opgaver, såsom at lave høreprøver, priktest, svimmelhedsudredninger m.m.
De passer desuden telefonen, giver nye tider ved skranken, og hjælper mig på undersøgelses stuen.
Det er således det samme personale, som du vil møde de forskellige steder i klinikken.

 
 
Klinikken samarbejder med Malene Schou Nielsson, som er speciallæge i anæstesiologi. Malene har desuden en narkosesygeplejerske med til at hjælpe med bedøvelserne.
 
Se nærmere på Malene Schou Nielsson  
hjemmeside.