MR-SKANNING (magnetisk resonans skanning)

Hvad er MR-skanning?

MR-skanning (magnetisk resonans skanning) er en nyere diagnostisk teknik, der har været anvendt siden begyndelsen af 1980´erne. Teknikken til MR-skanning er baseret på anvendelse af magnetfelter og radiobølger. Derfor er den undersøgte person ikke udsat for røntgenstråler eller andre former for mulig skadelig stråling.
Magnetfeltet og radiobølgerne er fuldstændigt uskadelige, og skanningen er smertefri og helt uden bivirkninger.

 

Hvad bruges MR-scanning til?

MR-skanning kan i forhold til andre billedteknikker give gode billeder af kropsdele, der er omgivet af knogle-væv, og teknikken er særdeles velegnet til at vise hjernen og det indre øre. MR-skanningen viser meget detaljerede billeder og kan således vise den præcise årsag til patientens problem, hvilket giver de bedste forudsætninger for at sætte ind med den rigtige behandling. 

 

Er der forholdsregler ved MR-skanningen?

Metal i kroppen
Da man ved MR-skanning befinder sig i et voldsomt magnetfelt, er det vigtigt ikke at bære smykker eller andre metaldele under undersøgelsen. Ligeledes er det vigtigt at fortælle, om man har metaldele i kroppen, såsom kunstige hofteled, skruer i knogler, kirurgiske clips, eller om man bærer elektroniske apparater som høreappa-rater eller pacemaker.
Af sikkerhedshensyn skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred, før en MR-skanning kan foretages. 
Et såkaldt ”metalskema” skal udfyldes i samråd med den læge, som henviser dig. Skemaet sendes sammen med henvisningen til skanningen, således at det på forhånd kan klarlægges, om der er hindringer for at udføre MR-skanningen forsvarligt. Nogle indopererede metaldele er non-magnetiske og udelukker således ikke MR-skanning.

 

Graviditet
Man må ikke skannes i de første 3 måneder af en graviditet.

 

Klaustrofobi
Enkelte personer får klaustrofobi ved undersøgelsen. Hvis man er nervøs for dette, bør man tale med sin læge om det inden undersøgelsen. Det er muligt, at man vil have gavn af afslappende medicin under undersøgelsen.

 

Hvordan foregår MR-skanningen?

 

 

 

 

 

 

 

En MR-skanning foretages oftest ambulant. Det vil sige, at man kan tage hjem efter undersøgelsen.

Ved en MR-skanning skal man ligge helt stille for ikke at forstyrre optagelserne. Skanningen foretages i en stor cylinderformet magnet, hvilket svarer til et lukket rør. 

Man kan ikke mærke på kroppen, når man bliver skannet, men da undersøgelsen er forbundet med en del støj i form af bankende lyde fra maskinen, når den arbejder, får man ørepropper i under undersøgelsen.

I forbindelse med MR-skanning anvendes hyppigt kontrast, som gives ved en indsprøjtning i en vene. Kontrasten er uskadelig for kroppen og giver ikke ubehag. 

Under hele undersøgelsen er der personale til stede, som man kan tilkalde.

 

Svar på MR-skanningen

Efter undersøgelsen vil speciallæger i radiologi analysere billederne fra skanningen. Herefter sendes beskrivel-sen af billederne til den læge, der har henvist til skanningen. Man må påregne, at der går ca. 2 uger, fra skan-ningen er udført, til lægen har svaret.
Med mindre andet er aftalt, bedes du venligst ringe og aftale en tid til svar, når du modtager brevet med datoen for MR-skanningen.