Trommehindedræn hos børn - spørgsmål og svar

Hvad er et trommehindedræn?

Et trommehindedræn er et lille plastikrør på ca. 2 mm. Drænet har form som en lille trisse med en krave på både inder- og ydersiden af trommehinden, så det sidder godt fast.

Undertiden anvendes en anden type dræn, der er lidt større og har større ”modhager” bag tromme-hinden. Dette anvendes i situationer, hvor et almindeligt dræn udstødes for hurtigt, for eksempel hvis trommehinden er meget tynd, eller hvis man kan forudse, at langvarig drænbehandling er nødvendig, som det for eksempel er tilfældet hos børn med ganespalte.

 

 

Hvorfor sætter man dræn i ørerne?

Hyppige, smertefulde mellemørebetændelser.

Langvarig væskeansamling i mellemøret (mere end 3 måneder) med deraf følgende hørenedsættelse. I forbindelse hermed kan der ofte være forsinket taleudvikling, manglende koncentrationsevne og dårlig trivsel.

 

 

Hvad sker der under operationen?

Da trommehinden er meget følsom udføres dræn

anlæggelse altid i bedøvelse, og da det er vigtigt, at barnet ligger helt stille, er det nødvendigt at bruge fuld bedøvelse.

Ved operationen skæres et lille hul i trommehinden, og den væske, der eventuelt er i mellemøret, suges ud. Der ilægges et lille plastrør (dræn) i hullet. 

Drænet sidder straks fast. Der er altså ikke risiko for, at drænet falder ud, fordi barnet leger.

 

 

Hvordan føles det efter operationen?

Der vil ikke være smerter, men hvis hørelsen har været meget nedsat, kan høreforbedringen virke meget overvældende og være ubehagelig de første timer.

 

 

Sker der varig skade på øret?

Som regel sker der ikke væsentlig skade på øret. Der kan komme ar i trommehinden, men det har sjældent nogen væsentlig betydning for hørelsen.

I sjældne tilfælde lukker hullet i trommehinden sig ikke, efter at drænet er faldet ud. Hvis det giver problemer, kan man senere lukke hullet ved en lille operation.

 

 

Hvornår kontrollerer man efter drænindsættelse?

Efter 1-2 uger 

Der vil på operationsdagen blive aftalt en tid til kontrol inden for et par uger, så vi kan sikre os, at drænet fungerer godt. 

Hvert halve år 

Drænkontrol ca. hver 6. måned, indtil drænet falder ud.

Ved behov 

Hvis barnet får smerter eller flåd fra øret, er I selvfølgelig altid velkomne til at ringe og aftale en tid til kontrol.

Når drænet er faldet ud 

Det er vigtigt at konstatere, om de forhold, der førte til drænbehandlingen er gået i orden, eller om der er tilbagefald. I så fald kan fornyet drænbehandling komme på tale.

 

 

Hvorfor skal der kontrolleres?

Mens drænet ligger i trommehinden, kontrollerer vi, at drænet fungerer godt.

Når drænet er faldet ud, er det vigtigt at konstatere, om de forhold der førte til drænbehandlingen er gået i orden, eller om der er tilbagefald. I så fald kan fornyet drænbehandling komme på tale.

Vi undersøger, om hørelsen er normal, og om trommehinden er helet op, efter drænet er udstødt.

 

 

Hvorfor beder vi nogle gange om at dryppe ørerne før kontrol?

For at opbløde skorper og voks, så det ikke gør ondt at blive renset.

 

Gør det ondt at få renset ørerne ved kontrollerne?

Ved de fleste oprensninger gør det ikke ondt, men hvis der er skorper, kan det gøre ondt, især hvis der går lang tid mellem kontrollerne.

Vi bruger normalt vatpinde eller tænger. Nogle gange suger vi ørerne med et mikrosug, og dette opleves ofte ubehageligt. Det er især lyden af suget, der er ubehagelig.

Lov ikke børnene, at vi ”kun skal kigge”, for det øger problemet, hvis der skal renses.

 

Må man bade med dræn i ørerne?

Ja, efter 1. kontrol, hvis ørerne er fundet i orden. 

De fleste drænbørn bader helt uden problemer, også i svømmebassin.

Enkelte børn får betændelse i ørerne, når de bader, og for disse frarådes badning ofte. Problemer med badning kan forstærkes ved dykning og udspring, samt hvis der kommer sæbevand i ørerne, dette bør derfor undgåes. Hvis det føles ubehageligt at få vand i ørerne, kan man eventuelt prøve at anvende silikone ørepropper, som kan købes på apoteket.

 

Hvad sker der, når det flyder fra et øre med dræn?

Når det flyder med gulligt pus fra et øre med dræn, betyder det, at der er betændelse i mellemøret. Det sker ofte som en følge af, at barnet er forkølet eller i forbindelse med badning. Det gør som regel kun ondt de første 1-2 timer. Derefter er de fleste upåvirkede. 

 

 

Hvad gør man, hvis det flyder fra et øre med dræn?

De fleste bakterier hæmmes af et surt miljø, hvorfor man med fordel kan foretage daglige øreskylninger med eddikevand.

Man bør bestille en tid hos ørelægen, hvis det flyder i mere end 3 dage, så øret kan renses op under mikroskop (enten med sug eller skylning) med efterfølgende drypning med øredråber. 

Brug aldrig øredråber i ører med dræn uden tilladelse fra ørelægen, da nogle typer øredråber ikke må komme ind i mellemøret, hvortil der jo er passage, når der er et dræn i trommehinden.

 

 

Hvor længe bliver et dræn siddende?

Oftest ligger drænet i trommehinden i 6-12 måneder. De fleste dræn falder ud af sig selv. 

Drænet udstødes af trommehinden, fordi det er et fremmedlegeme for organismen.

 

Hvornår skal man have mistanke om, at drænet er faldet ud?

Nedsat hørelse, uro om natten og klager over smerter kan være tegn på, at drænet er faldet ud.